Експрес-вивчення емоційного благополучя дитини в колективі (Г. Любіна, Л. Мікулік)

Експрес-вивчення емоційного благополучя дитини в колективі (Г. Любіна, Л. Мікулік)

Мета: визначити емоційне благополуччя дитини в групі дошкільного навчального закладу.

Інструкція для дорослого: «Шановні педагоги, батьки, дайте, будь ласка, відповіді («так» або «ні») на запропоновані запитання».

1. Чи впевнена дитина в тому, що щоранку її чекають у групі, її раді бачити?

2. Чи має дитина можливість самостійно, вільно обирати мате‑ріали, іграшки, посібники?

3. Чи має дитина право на вибір діяльності?

4. Чи має дитина право відмовлятися від колективної діяльності?

5. Чи може дитина обирати свій індивідуальний спосіб дії з мате‑ріалами, посібниками, іграшками?

6. Чи має дитина право на свій індивідуальний темп роботи?

7. Чи має дитина можливість проявляти активність, у тому числі рухову?

8. Чи відчуває дитина себе членом «сім’ї — групи» і чи може за­пропонувати щось змінити в інтер’єрі, переставити чи переоб­ладнати?

9. Чи відчуває дитина свою значимість для вас, для всіх дорос­лих, які працюють в ДНЗ?

10. Чи відчуває дитина себе достойною людиною?

11. Чи відчуває себе дитина винною, якщо в неї щось не виходить?

12. Чи відчуває дитина залежність від настрою дорослих?

13. Чи впевнена дитина в тому, що слухняність — це головна гідна особистісна риса в дитячому садку?

14. Чи розуміє дитина, що в присутності «перевіряючих» треба вес­ти себе зразково, «пристойно», не як завжди?

15. Чи розуміє дитина, що не можна задавати «непристойних» за­питань вихователеві?

Оброблення результатів

Якщо на більшість запитань 1–10 ви дали відповіді «так», а на запитання 11–15 — відповіді «ні», то дитина в групі дитячого садка відчуває емоційне благополуччя.

Якщо ж ви відповіли «так» на запитання 11–15 і «ні» — на запи­тання 1–10, то це свідчить про відсутність емоційного благополуч­чя, наявність емоційних обставин, що травмують психіку дитини.

Залиши перший коментар

Зашили коментар

Ваш email не буде публікуватися.


*