Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Образотворче мистецтво»

Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Образотворче мистецтво»

Мета пропонованих тестових завдань — дати об’єктивну оцінку професійної підготовленості педагогів ДНЗ.

 

Критерії переведення тестових балів у рівні оцінки професійної діяльності

 

Кількість

 

 

 

балів

Відсоток

 

 

 

успішності

Рівень
до 14 до 59 % «Незадовільно» — низький, недостатній рівень професійної діяльності
15–19 від 60 %

 

 

 

до 79 %

«Задовільно» — середній рівень професійної

 

 

 

діяльності

20–22 від 80 %

 

 

 

до 94 %

«Добре» — достатній рівень професійної діяльності
23–25 від 95 %

 

 

 

до 100 %

«Відмінно» — високий рівень професійної

 

 

 

діяльності

 

Тестові завдання

Варіант 1

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей. Позначте умовною позначкою  клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. Теорія і методика розвитку образотворчої діяльності дітей дошкільного віку розглядає…:

а) педагогічні засади розвитку образотворчої діяльності;

б) філософські засади розвитку образотворчої діяльності;

в) психологічні засади розвитку образотворчої діяльності;

г) психолого-педагогічні засади розвитку образотворчої діяльності;

д) мистецтвознавчі й психолого-педагогічні засади розвитку

образотворчої діяльності.

2. Метою навчання образотворчої діяльності дітей є…:

а) формування знань;

б) формування навичок;

в) формування умінь;

г) сприяння розвитку творчої особистості;

д) підготовка до школи.

3. Який прийом навчання використовується на першому етапі роботи з дітьми?

а) Прийом уявного створення власної картини за назвою художника;

б) запитання конкретного характеру, спрямовані на формування емоційно-особистісного ставлення до картини;

в) прийом порівняння;

г) розповідь-зразок, яка розкриває емоційно-особистісне ставлення педагога до картини;

д) пошук композиційних і колористичних варіантів рішення художнього образу.

4. Який твір, що використовується частіше за інші у методиці ознайомлення дошкільників із живописом, написаний І. Л евітаном?

а) «Яблуневий цвіт»;

б) «Березовий гай»;

в) «Бузок у кошику»

г) «Золота осінь»;

д) «Дубовий гай».

5. Що не характеризує ступінь грамотності зображення?

а) Передача форми;

б) передача будови предмета;

в) вибір формату паперу для малюнка;

г) передача руху;

д) композиція малюнка.

6. Виражальними засобами в образотворчій діяльності є…:

а) сила натиску;

б) колорит;

в) передача просторових відносин;

г) активізація вольових зусиль;

д) ступінь грамотності зображення.

7. Потреба займатися образотворчою діяльністю регулярно й відносно довгий час — це…:

а) якість результату дитячої діяльності;

б) ставлення до діяльності;

в) спосіб діяльності;

г) характеристика контрольного етапу дитячої діяльності;

д) характеристика мотиваційної основи дитячої діяльності.

8. Які образотворчі рухи засвоює дитина протягом другого року життя?

а) Основні формоутворювальні рухи;

б) не засвоює ніяких рухів;

в) різноманітні малювальні рухи орудійного характеру;

г) варіативне використання формоутворювальних рухів;

д) усі відповіді неправильні.

9. Які якості характеризують дитячу роботу в образотворчому періоді?

а) Виразність образів;

б) високий ступінь грамотності;

в) глибина думки;

г) широта спілкування;

д) захопленість діяльністю.

10. Що можна віднести до одного з етапів творчого акту образотворчої діяльності?

а) Підбір матеріалу для художньої діяльності дітей;

б) створення умов для образотворчої діяльності;

в) виконання замислу;

г) усвідомлення необхідності створення витвору;

д) розширення кругозору художника.

11. Який метод навчання дітей у ДНЗ належить до традиційно виділених за джерелом знань?

а) Інформаційно-рецептивний;

б) словесний;

в) евристичний;

г) репродуктивний;

д) продуктивний.

12. Спостереження в образотворчій діяльності є…:

а) засобом навчання дітей образотворчих навичок і умінь;

б) задачею навчання;

в) наочним методом;

г) видом діяльності;

д) прийомом навчання образотворчих умінь і навичок.

13. Що не розглядається ученими як вид образотворчої діяльності?

а) Малювання;

б) ліплення;

в) аплікація;

г) конструювання;

д) ручна праця.

14. Засобом художньої виразності у предметному ліпленні є…:

а) пластичність, передача форми і руху;

б) величина;

в) акцентування на окремих ознаках предмета;

г) композиція;

д) частини предмета.

15. Структура, взаємозв’язок важливих елементів художнього твору, від якого залежить увесь його зміст,— це…:

а) ритм;

б) колорит;

в) малюнок;

г) композиція;

д) палітра.

16. При проведенні спостереження в образотворчій діяльності педагогові необхідно враховувати…:

а) свої можливості;

б) вікові особливості дітей та їхній попередній досвід;

в) предметно-розвивальне середовище групи;

г) наявність матеріалу для образотворчої діяльності дітей;

д) наявність дитячої літератури та іграшок.

17. У якій групі вчать приклеювати деталі до основної форми?

а) Середній;

б) другій молодшій;

в) другій групі раннього віку;

г) старшій;

д) першій молодшій.

18. Створювати колективні сюжетні композиції з природного матеріалу діти починають у групі…:

а) другій групі раннього віку;

б) старшій;

в) середній;

г) першій молодшій;

д) другій молодшій.

19. У якому віці стає можливою участь дітей у таких видах ручної художньої праці, як клаптикове шиття, плетіння, ткацтво,вишивання?

а) У ранньому;

б) молодшому дошкільному;

в) середньому дошкільному;

г) старшому дошкільному;

д) усі відповіді неправильні.

20. До якого розділу програми входить завдання навчати дітей виконання елементів декоративного розпису (завиток, квітка, ягода, листок)?

а) Складання візерунків;

б) зображення предмета;

в) передача зв’язного змісту;

г) ознайомлення з матеріалом;

д) техніка зображення.

21. Яка техніка не використовується в аплікації?

а) Приклеювання деталей до основи;

б) пришивання;

в) наклеювання;

г) зминання;

д) малювання по мокрому.

22. Інтегровані заняття з образотворчої діяльності спрямовані на…:

а) ознайомлення з новим матеріалом;

б) повторення;

в) закріплення;

г) надання дітям більшої самостійності у виборі технік і матеріалів;

д) діагностику ручної умілості.

23. Яке заняття найтриваліше за часом проведення?

а) Комплексне;

б) інтегроване;

в) комбіноване;

г) щодо ознайомлення з новим матеріалом;

д) індивідуальне.

24. Яка діяльність не належить до форм організації роботи з розвитку художньої творчості з дітьми у групі ДНЗ?

а) Фронтальна;

б) підгрупова;

в) індивідуальна;

г) спільна;

д) диференційована.

25. До змісту предметно-розвивального середовища для образотворчої діяльності вихованців входить…:

а) обладнання і меблі групи;

б) наявність актової зали;

в) наявність різноманітних художніх матеріалів, їх замінність,кількість, зовнішній вигляд;

г) кількість іграшок у групі;

д) різноманітність дитячої літератури.

 

 

Варіант 2

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей.Позначте умовною позначкою клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. Теорія і методика розвитку дитячої образотворчої діяльності присвячена проблемам…:

а) фізичного виховання дитини;

б) трудового виховання;

в) естетичного виховання;

г) психічного здоров’я дитини;

д) розумового виховання дитини.

2. Що не вважають задачею навчання дітей дошкільного віку образотворчої діяльності?

а) Сприяння розвитку творчої особистості;

б) розвиток естетичного виховання;

в) формування здібностей до навчання;

г) розвиток творчих здібностей;

д) формування мотивів образотворчої діяльності.

3. Формування знань, умінь, навичок у дітей дошкільного віку у розвитку образотворчої діяльності — це…:

а) мета навчання образотворчої діяльності;

б) задача навчання образотворчої діяльності;

в) засіб досягнення головної мети;

г) прийом навчання образотворчої діяльності;

д) метод навчання образотворчої діяльності.

4. Який прийом навчання використовується на третьому етапі ознайомлення дітей із живописом?

а) Використання музики, поезії;

б) мистецтвознавча розповідь вихователя;

в) розповідь-зразок, яка розкриває емоційно-особистісне став-

лення вихователя до картини;

г) запитання конкретного характеру, спрямовані на формуван-

ня особистісного ставлення до картини;

д) прийом прямих вказівок педагога.

5. Який твір, що використовується частіше за інші у методиці ознайомлення дошкільників із живописом, написаний І. Ш ишкіним?

а) «Бузок у кошику»;

б) «Дубовий гай»;

в) «Дівчинка з персиками»;

г) «Граки прилетіли»;

д) «Велика вода».

6. Наявність регуляції малювальних рухів у дитини не визначається за…:

а) ритмом;

б) темпом;

в) оригінальністю зображення;

г) амплітудою;

д) силою натиску.

7. Що не вважають виражальним засобом у малюванні?

а) Колір;

б) колорит;

в) композицію;

г) амплітуду;

д) виразні деталі.

8. Створення нових комбінацій з відомих елементів — це…:

а) способи діяльності;

б) ставлення до діяльності;

в) якість результату дитячої діяльності;

г) характеристика мотиваційної основи дитячої діяльності;

д) критерій виразності образів.

9. Оригінальність створюваних дітьми художніх образів — це…:

а) якість результату;

б) ставлення до діяльності;

в) спосіб діяльності;

г) характеристика орієнтовної основи дитячої діяльності;

д) усі відповіді неправильні.

10. Якому віку відповідає період «каракуль»?

а) 1–1,5 роки;

б) 2–2,5 роки;

в) 2,5–3 роки;

г) 1,5–2 роки;

д) 3–3,5 роки.

11. Який метод спрямований на закріплення, поглиблення знань щодо способів образотворчої діяльності?

а) Евристичний;

б) дослідницький;

в) наочний;

г) обслідування;

д) репродуктивний.

12. Що можна зарахувати до одного з етапів творчого акту?

а) Наслідування;

б) кінцеву оцінку, аналіз отриманого результату;

в) усвідомлення необхідності створення художнього твору;

г) створення умов для образотворчої діяльності;

д) розширення кругозору художника.

13. О бстеження в образотворчій діяльності дошкільників є…:

а) видом образотворчої діяльності;

б) наочним методом;

в) прийомом навчання образотворчої діяльності;

 

г) засобом виразності;

д) засобом навчання образотворчої діяльності.

14. Характер взаємозв’язку усіх кольорових елементів твору, його кольорова будова як один із засобів правдивого і виразного зображення дійсності — це…:

а) ритм;

б) контур;

в) малюнок;

г) колорит;

д) палітра.

15. З дітьми молодшої групи ДНЗ проводять заняття…:

а) за замислом;

б) з натури;

в) за уявленням;

г) по пам’яті;

д) усі відповіді неправильні.

16. Учити дітей малювати елементи візерунку за мотивами народних іграшок, ритмічно розміщувати елементи візерунку — це робота…:

а) з передачі зв’язного змісту;

б) з навчання зображення предмета;

в) з навчання складання візерунка;

г) з ознайомлення з матеріалом;

д) над технікою зображення.

17. Яка педагогічна задача не вирішується на заняттях із заохочення дітей до аплікації у молодшій групі ДНЗ?

а) Учити діяти з папером, допомогти побачити у ньому матеріал, який піддається перетворенню і має свої властивості та якості (м’який, щільний, мнеться, рветься);

б) розвивати емоційну чуйність на пропозицію дорослого зробити щось, готовність створювати разом із ним елементарні художні поробки;

в) розвивати цікавість, емоційне позитивне ставлення до елементарних дій із папером, прагнення самостійно їх виконувати;

г) формувати уміння складати декоративний візерунок із різноманітних геометричних форм і рослинних (листок, квітка)деталей, розміщувати їх у певній послідовності на картонній або тканинній основі різної форми;

д) розвивати естетичне сприйняття і почуття, уміння упізнавати отримане зображення, милуватися, радіти разом із дорослим.

18. Який метод полягає у цілеспрямованому аналітико-синтетичному сприйнятті предмету дотиковим, руховим і зоровим шляхом?

а) Спостереження;

б) словесний метод;

в) практичний;

г) дослідницький;

д) обслідування.

19. Яке заняття не проводиться з дітьми молодших груп ДНЗ?

а) Комплексне;

б) індивідуальне;

в) щодо ознайомлення з новим матеріалом;

г) щодо закріплення вивченого матеріалу;

д) підгрупове.

20. При використанні методу спостереження в образотворчій діяльності педагог не завжди може враховувати…:

а) цілі й задачі його проведення;

б) кількість дітей у групі;

в) емоційність дитячого сприйняття;

г) активність дітей;

д) вікові особливості дітей.

21. Який прийом не застосовується під час використання словесного методу навчання дітей образотворчої діяльності?

а) Пояснення;

б) показ способів зображення;

в) нагадування;

г) використання порівнянь та образних виразів;

д) заохочення.

22. З якою технікою діти не ознайомлюються на заняттях з аплікації?

а) Зминання;

б) вирізання по контуру;

в) обривання;

г) вибирати глину стекою;

д) плетіння.

23. Який матеріал використовується для ліплення опішнянської іграшки на заняттях у ДНЗ?

а) Пластилін;

б) глина;

в) пісок;

г) паперова маса;

д) допоміжні матеріали.

24. Що не впливає на підсилення образної основи образотворчої діяльності дітей?

а) Збагачення дитини музичними, поетичними враженнями;

б) екскурсії у природу;

в) ознайомлення із доступними витворами мистецтва;

г) використання усної народної творчості;

д) кількість занять з образотворчої діяльності.

25.  изначте, що не є принципом побудови предметно-розвивального середовища на заняттях з образотворчої діяльності дітей у ДНЗ.

а) Стимулювання активності, самостійності, творчості;

б) дистанція і зближення позицій у спілкуванні дорослого і дитини, дітей між собою з метою встановлення контакту;

в) послідовність засвоєння предметної дії у ранньому віці;

г) принцип стабільності — динамічності розвивального середовища;

д) комплексування й гнучке зонування, тобто визначеність місця і розташування матеріалу з образотворчої діяльності.

 

Номер завдання у тесті

Ключ правильних відповідей

Варіант тестового завдання

Варіант 1

Варіант 2

1

д

в

2

г

а

3

г

в

4

г

г

5

в

б

6

б

в

7

б

г

8

в

а

9

а

а

10

в

г

11

б

д

12

в

б

13

д

б

14

а

г

15

г

а

16

б

в

17

б

г

18

в

д

19

г

а

20

а

б

21

д

б

22

г

г

23

а

б

24

г

д

25

в

в

 

Залиши перший коментар

Зашили коментар

Ваш email не буде публікуватися.


*