Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Дошкільна педагогіка»

Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Дошкільна педагогіка»

Мета пропонованих тестових завдань — дати об’єктивну оцінку професійної підготовленості педагогів ДНЗ.

Критерії переведення тестових балів у рівні оцінки професійної діяльності

 

Кількість

 

 

 

балів

Відсоток

 

 

 

успішності

Рівень
до 14 до 59 % «Незадовільно» — низький, недостатній рівень професійної діяльності
15–19 від 60 %

 

 

 

до 79 %

«Задовільно» — середній рівень професійної

 

 

 

діяльності

20–22 від 80 %

 

 

 

до 94 %

«Добре» — достатній рівень професійної діяльності
23–25 від 95 %

 

 

 

до 100 %

«Відмінно» — високий рівень професійної

 

 

 

діяльності

 

Тестові завдання

Дошкільна педагогіка

Варіант 1

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей.

Позначте умовною позначкою клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. Дайте визначення поняття «дошкільна педагогіка».

а) Наука про розвиток дитини дошкільного віку;

б) наука про організацію цілісного педагогічного процесу;

в) розділ педагогіки, який займається питаннями виховання дитини у ДНЗ;

г) розділ педагогіки, який займається питаннями навчання дітей;

д) розділ педагогіки, який займається питаннями розвитку, виховання та елементарних форм навчання дошкільників.

2. Сформулюйте основну мету дошкільної педагогіки.

а) Виховати слухняну дитину;

б) впливати на дошкільників методом викликання;

в) науково обґрунтувати технологію і методику освітньо-виховної роботи з дошкільниками різних вікових груп;

г) дослідження конфліктів;

д) виховати у дітей бажання навчатися.

3. Які категорії дошкільної педагогіки можна виділити як основні?

а) Методи педагогічного дослідження;

б) початкова освіта;

в) виховання, навчання, розвиток, соціалізація;

г) предметна діяльність;

д) музична освіта.

4. Дайте визначення поняття «освіта».

а) Процес і результат навчання;

б) учення;

в) результат навчання;

г) результат виховання;

д) мета виховання.

5. Дайте визначення поняття розумового виховання дошкільників.

а) Цілеспрямований процес залучення дітей до моральних цінностей людства і конкретного суспільства;

б) педагогічно організований процес передачі від покоління до покоління умінь та знань, необхідних для фізичної досконалості;

в) процес філософського усвідомлення життя;

г) розвиток активної розумової діяльності дошкільників, який включає формування інтелектуальних умінь і навичок, уяви,сприйняття, пам’яті, мислення, допитливості та розумових здібностей;

д) організація життя і діяльності дітей, яка сприяє розвитку їх естетичних почуттів, формуванню уявлень, знань та оцінок щодо прекрасного у житті та мистецтві.

6. О беріть засоби сенсорного виховання дітей.

а) Продуктивна діяльність;

б) розмови з однолітками;

в) запам’ятовування вимог батьків;

г) любов вихователів;

д) зв’язок зі школою.

7. Н а що спрямована сучасна особистісно орієнтована модель виховання й навчання дошкільників в умовах ДНЗ?

а) На забезпечення відчуття психологічної захищеності, розвиток індивідуальності дитини;

б) формування авторитарного стилю спілкування з дитиною;

в) класно-урочну форму навчання;

г) формування взаємозв’язку з батьками;

д) стимуляцію ігрової діяльності дітей.

8. О беріть методи педагогічного дослідження, найбільш значущі для дошкільної педагогіки.

а) Відеозапис бесіди з батьками;

б) ранжирування;

в) складання анотації;

г) вивчення творчих робіт дітей;

д) написання творів.

9. Виділіть основні напрямки розвитку сучасної дошкільної педагогіки.

а) Розробка проблем утримання виховання дошкільників в умовах ДНЗ;

б) проблема рейтингової оцінки дитячих садків;

в) побудова саун і басейнів при ДНЗ;

г) відкриття дитячих клубів при ДНЗ;

д) розробка методики ефективної підготовки дітей до школи.

10. Назвіть нові форми дошкільної освіти.

а) Дитячий садок — початкова школа;

б) групи підготовки дітей до школи;

в) дитячий садок;

г) дитячі фільмотеки;

д) групи короткочасного перебування дітей у ДНЗ.

11. Уточніть компоненти виховного процесу в ДНЗ.

а) Мета виховання і розвитку дітей;

б) двосторонній процес;

в) результат виховання;

г) робота з кадрами;

д) робота з батьками.

12. Чим визначається комплектування груп у ДНЗ?

а) Типом освітнього закладу і видом дошкільних освітніх закладів;

б) побажаннями батьків;

в) набором програм для ДНЗ;

г) розвитком здібностей дитини;

д) умінням батьків спілкуватися з педагогами.

13. В иділіть поняття, яке характеризує один з етапів педагогічної діяльності.

а) Діагностика готовності до школи;

б) вивчення вихованців і визначення задач виховання;

в) підготовка конспекту занять;

г) опитування дітей під час прогулянки;

д) організація знайомства дітей з однолітками.

14. В иділіть із запропонованих фактори, спрямовані на охорону й зміцнення здоров’я дітей у ДНЗ.

а) Дозовані рухи;

б) рухова активність;

в) наявність проблемних ситуацій;

г) скорочення часу денного сну за рахунок занять;

д) екскурсії до музею.

15. Які принципи і вимоги повинен відбивати режим перебування дітей у ДНЗ?

а) Урахування вікових особливостей дітей;

б) передбачати інтереси дітей;

в) розвивати творчість дітей;

г) спадковість;

д) соціальний розвиток.

16. Н айбільш ефективний вид діяльності, який сприяє розвитку творчої активності дітей,— це діяльність…:

а) трудова;

б) правова;

в) ігрова;

г) клубна;

д) сімейна.

17. Що є формою навчання дітей у ДНЗ?

а) Консультації для батьків;

б) подорожі серед предметного середовища;

в) режим;

г) заняття;

д) педрада.

18. Що входить до структури дидактичної гри з дітьми?

а) Дидактична задача;

б) співробітництво дітей;

в) присутність на занятті батьків;

г) зв’язок із соціумом;

д) робота з папером.

19. Що входить до змісту екскурсії з дітьми у ДНЗ?

а) Знайомство з природними явищами;

б) співпраця з батьками;

в) читання художньої літератури;

г) робота з конструктором;

д) знайомство з новими іграшками.

10. Н а що слід звернути увагу вихователям при організації процесу морального виховання дошкільників у ДНЗ?

а) На взаємини дітей у колективі однолітків;

б) ставлення дітей до покарання;

в) примхи дитини;

г) турботу батьків про дитину;

д) плани роботи педагога-психолога ДНЗ.

21. На що спрямована продуктивна діяльність дошкільників?

а) На формування свідомості;

б) виховання пізнавальної активності;

в) розвиток мови дитини;

г) моделювання предметів навколишнього світу;

д) зв’язок із родиною.

22. О беріть із пропонованих нетрадиційні форми співпраці ДНЗ

із сім’єю.

а) Вечори запитань і відповідей;

б) виставки дитячих робіт;

в) індивідуальні консультації;

г) спостереження;

д) анкетування.

23. Чи існує специфіка роботи ДНЗ із різними типами сімей і яка?

а) І ндивідуальна робота із сім’ями «ризику»;

б) немає такої специфіки;

в) існує і залежить від установок виховання і рівня педагогічної компетенції батьків;

г) робота із сім’ями батьків-інвалідів;

д) робота із багатодітними сім’ями.

24. Які показники є найбільш важливими в оцінюванні ефективності роботи з батьками дошкільників?

а) Поява у батьків цікавості до змісту індивідуальних занять з дітьми;

б) цікавість до якості їжі, яку пропонують для дітей;

в) цікавість до планування роботи ДНЗ;

г) погодження мети, задач і методів виховання і навчання дітей у сім’ї і ДНЗ;

д) вивчення творчих робіт дітей.

25. Про що повинен знати вихователь для визначення готовності дошкільників до школи?

а) Про фізичний, психічний і соціальний розвиток дитини;

б) про умови проживання у родині;

в) про ту школу, у якій збирається навчатися дитина;

г) про спадковість дитини;

д) про трудову діяльність батьків.

 

Варіант 2

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей.

Позначте умовною позначкою «» клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. Дошкільна педагогіка використовує дані…:

а) невропатології і психології;

б) фізіології і психології;

в) психіатрії і педіатрії;

г) психології і педіатрії;

д) усі відповіді є правильними.

2. Що є предметом дошкільної педагогіки?

а) Розвиток дітей дошкільного віку;

б) діяльність дітей дошкільного віку;

в) процес освіти і виховання дітей дошкільного віку;

г) діяльність вихователів;

д) спілкування з дітьми.

3. Хто або що є суб’єктами виховання у дошкільній педагогіці?

Варіанти відповіді:

а) дитина і середовище;

б) іграшки;

в) дитина, батьки і педагоги;

г) дитина і батьки;

д) батьки і педагоги.

4. Назвіть провідну функцію дошкільної педагогіки.

а) Засоби дошкільної педагогіки;

б) методи дошкільної педагогіки;

в) цілі дошкільної педагогіки;

г) процес виховання;

д) результат навчання.

5. Що не зараховується до методів дошкільної педагогіки як науки?

а) Спостереження;

б) бесіда;

в) розмова з батьками;

г) вивчення результатів продуктивної діяльності дітей (малюнки, ліплення і т. ін);

д) педагогічний експеримент.

6. Знайдіть правильне твердження.

а) Розвиток допитливості — це задача розумового виховання;

б) розвиток допитливості — це засіб розумового виховання;

в) розвиток допитливості — це метод розумового виховання;

г) розвиток допитливості — це принцип розумового виховання;

д) розвиток допитливості — це форма розумового виховання.

7. Дайте визначення поняття естетичного виховання дошкільників.

Естетичне виховання дошкільників — це:

а) цілеспрямований процес залучення дітей до моральних цінностей людства і конкретного суспільства;

б) педагогічно організований процес передачі від покоління до покоління засобів і знань, необхідних для фізичного вдосконалення;

в) процес філософського осмислення життя;

г) розвиток активної розумової діяльності дошкільників, до якого входить формування інтелектуальних умінь і навичок,уяви, виховання, пам’яті, мислення, допитливості й розумових здібностей;

д) організація життя і діяльності дітей, яка сприяє розвитку естетичних почуттів дитини, формуванню уявлень, знань та оцінок про прекрасне у житті та мистецтві.

8. Знайдіть правильне твердження.

а) Охорона життя й зміцнення здоров’я дитини — це задача фізичного виховання;

б) охорона життя й зміцнення здоров’я дитини — це умова фізичного виховання;

в) охорона життя й зміцнення здоров’я дитини — це спосіб фізичного виховання;

г) охорона життя й зміцнення здоров’я дитини — це метод фізичного виховання;

д) охорона життя й зміцнення здоров’я дитини — це форма фізичного виховання.

9. Чим характеризується професійна компетентність вихователя?

а) Умінням педагогічно мислити;

б) умінням карати дітей;

в) умінням дізнаватися думку батьків про їх дитину;

г) умінням дотримуватися авторитарності у вихованні;

д) умінням налагоджувати зв’язки із бізнесменами.

10. Виділіть один з основних напрямків річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

а) Програма розвитку ДНЗ;

б) визначення рівня розвитку дітей;

в) аналіз діяльності закладу за минулий навчальний рік;

г) організація харчування дітей;

д) робота на ділянці ДНЗ.

11. Оберіть вимоги до плану роботи вихователя із групою дітей.

а) План повинен узгоджуватися з планами спеціалістів ДНЗ;

б) план має відповідати побажанням батьків;

в) наявність вольового зусилля;

г) перехід на предметне навчання;

д) створення умов для денного сну.

12. На що спрямований режим життя дітей у дитячому садочку?

а) На виховання організованості і дисципліни;

б) формування кола спілкування;

в) виховання любові до батьків;

г) усунення примх дітей;

д) встановлення взаємозв’язків із батьками.

13. Назвіть основний вид лікувально-профілактичних заходів у ДНЗ.

а) Фізіопроцедури;

б) самостійна турбота про здоров’я;

в) сюжетно-рольова гра;

г) бесіди з батьками;

д) фізкультурні заняття.

14. Найбільш ефективний вид діяльності, який сприяє розвитку творчої активності дітей,— це діяльність…:

а) трудова;

б) правова;

в) клубна;

г) ігрова;

д) колективна.

15. Що входить до структури класичного заняття у ДНЗ?

а) Організаційний момент й установка на заняття;

б) приватні методики;

в) прогулянка;

г) набір іграшок;

д) денний сон.

16. Які методи формування конструктивних умінь частіше за все використовує вихователь?

а) Покарання;

б) ознайомлення з навколишнім життям;

в) переконання;

г) спільна творчість з дітьми;

д) заохочення.

17. Оберіть те поняття, яке належить до видів дидактичних ігор з дітьми.

а) Настільно-друковані;

б) ігри на свіжому повітрі;

в) радіоігри;

г) робота з тканиною;

д) ігри з батьками.

18. Чи можна навчати дітей не на спеціальних заняттях та екскурсіях?

а) Можна організувати навчання у процесі повсякденної взаємодії і спілкування з вихователем;

б) можна організувати навчання у процесі прийому їжі;

в) не можна;

г) можна у процесі проведення консультацій із батьками;

д) можна на засіданні педагогічної ради.

19. Назвіть умову ефективності застосування методів виховання.

а) Готовність батьків до виховання;

б) використання будь-яких з відомих методів виховання;

в) будь-який метод повинен бути гуманним, таким, що не принижує дитину;

г) підготовка дітей до продуктивної діяльності;

д) участь батьків у прогулянках.

20. Чим у першу чергу характеризується моральна вихованість дитини, яка відвідує ДНЗ?

а) Вчинками і поведінкою;

б) відсутністю знань;

в) творчим конструюванням;

г) любов’ю до однолітків;

д) умінням читати.

21. Які однакові типи роботи вам відомі при організації різних форм продуктивної діяльності дошкільників?

а) Конструювання;

б) робота за зразком;

в) робота з ознайомлення з художньою літературою;

г) малювання з натури;

д) «архітектор удвох».

22. Які методи безпосереднього вивчення сім’ї є найбільш ефективними?

а) Бесіда з педагогом-психологом ДНЗ;

б) клубна робота;

в) спостереження;

г) малюнок родини;

д) надання спонсорської допомоги.

23. Оберіть умови гармонізації співробітництва педагога з батьками.

а) Професійна компетентність і загальна культура педагога;

б) зв’язок зі школою;

в) анкетування;

г) сімейні свята;

д) збори батьків.

24. Про які компоненти базисної культури особистості необхідно знати вихователю у зв’язку із формуванням готовності дитини до школи?

а) Про ставлення до музики;

б) думати тільки про себе та про свої предмети у портфелі;

в) уміння читати й писати;

г) самостійність і відповідальність;

д) ставлення до проблем екології.

25. Які психолого-педагогічні основи сімейного виховання не є предметом обговорення на педагогічних радах у ДНЗ?

а) Дитина як член сімейного колективу;

б) типові труднощі та помилки батьків;

в) роль прикладу й авторитету батьків;

г) роль сім’ї у навчанні та вихованні дітей;

д) формування батьків як педагогів.

 

Номер завдання у тесті

Ключ правильних відповідей

Варіант тестового завдання

Варіант 1

Варіант 2

1

д

б

2

в

в

3

в

в

4

а

г

5

г

в

6

а

а

7

а

д

8

г

а

9

а

а

10

д

в

11

а

а

12

а

а

13

б

д

14

б

г

15

а

а

16

в

г

17

г

а

18

а

а

19

а

в

20

а

а

21

г

б

22

а

в

23

в

а

24

г

г

25

а

а

 

Залиши перший коментар

Зашили коментар

Ваш email не буде публікуватися.


*