Валеологія як наука: сучасний аспект

Стаття “Валеологія як наука: сучасний аспект” Залишити коментар

Зміст цієї статті направлений на те , щоб підвищити рівень професійної компетентності вихователів щодо формування валеологічної свідомості у дітей дошкільного віку,  налаштовувати педагогів на постійний пошук нового в освітньо – виховному процесі.
Метою даної статті є окреслення завдань, що формує у дітей освіту про становлення, збереження і зміцнення здоров’я, валеологічної свідомості, культури, особистого здоров’я та мотивації вести здоровий спосіб життя.

Відомості про автора:

Сертифікат № DS272 (Натисніть, щоб завантажити)

Семченко Наталя Олександрівна
Вихователь- методист

м. Дніпро КЗДО №314 ДМР

Для кого призначений: Педагогам , батькам, студентам
Спрямованість змісту: Валеологія

«… турбота про здоров’я — це найважливіша праця
вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей
залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий
розвиток, міцність знань, віра в свої сили».
(В.О. Сухомлинський)

Валеологія як наука: сучасний аспект

Головний скарб життя – здоров’я. Здоров’я – найважливіша цінність не лише окремо взятої людини, а й загалом усього суспільства. Це те, без чого людина не може бути щасливою. Його не можна купити, тільки сформувати, здобути шляхом цілеспрямованої напруженої праці над собою, набуттям знань засад здорового способу життя. Здоров’я дітей – найцінніше надбання цивілізованого суспільства. Воно створює фізичний, духовний і соціальний базис, інтелектуальний та фізичний потенціал України. Дошкільникам необхідні знання , які допоможуть їм підтримувати власне здоров’я, доглядати за тілом , орієнтуватися у фізіологічних змінах свого організму. Такі знання мають бути систематизованими, підводити дітей до формування узагальнених уявлень світоглядного характеру. [7, ст.7]

З огляду на події, що сьогодні переживає світова спільнота, збереження здоров’я кожної людини є вкрай важливим та актуальним. Отже, що це за наука «валеологія»?

Валеологія (лат. valeo – бути здоровим і грец. logos – учення, наука) – наука про формування, збереження та зміцнення здоров’я людини в духовному, психічному, фізичному і соціальному плані. Вона покликана навчати людину правилам безпечної поведінки й виробленню корисних звичок, що стануть запорукою її довголіття, високої якості фізичного й психологічного здоров’я. Вперше цей термін запропонував професор, доктор медицинських наук Ізраіль Іцкович  Брехман 1980 року.[5 ст. 7]

Сьогодення ставить високі вимоги до компетентності майбутнього вихователя як до людини, що несе відповідальність за підготовку дошкільнят до школи, закладає основу для подальшого зростання та становлення як особистості в цілому, так і людини загалом. З огляду на це сучасний вихователь має бути надзвичайно обізнаним, постійно займатися самоосвітою, вивчати нові методи і технології роботи з оволодіння комплексом знань та умінь, практичних навичок щодо збереження, зміцнення та покращення здоров’я дошкільника.[5 ст. 8]

Отже, метою даної статті є окреслення завдань, що формує у дітей освіту про становлення, збереження і зміцнення здоров’я, валеологічної свідомості, культури, особистого здоров’я та мотивації вести здоровий спосіб життя. Загальна концепція неперервної освіти пропонує: обов’язковим компонентом нової системи національної освіти мають бути завдання з формування, збереження і зміцнення здоров’я, гігієнічне виховання населення, починаючи з раннього і дошкільного віку. Цей компонент змінює вимоги до всього змісту освіти, його пріоритетів, надає валеологічний характер, висуває першочергові завдання: формування валеологічної свідомості громадян України, культури здоров’я особистості. Наріжним каменем валеології є формування у дітей гігієнічних правил і норм; зміцнення здоров’я і прищеплювання навичок здорового способу життя. А також це активна праця, раціональний відпочинок,загартовування, заняття фізкультурою й саморозвитком, раціональне й повноцінне харчування, особиста гігієна, своєчасне звертання до лікаря тощо. .[8, ст. 3]

Закон України «Про дошкільну освіту», Національна доктрина розвитку освіти України, Положення «Про дошкільний навчальний заклад», Базовий компонент дошкільної освіти чітко визначили стратегічні завдання щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини.

Завдання валеологічної освіти дітей дошкільного віку:

 1. Формувати у дітей знання про здоров’я людини як складової біосоціальних систем (природи і суспільства), дати інформацію про людину та чинники впливу на її здоров’я.
 2. Формувати валеологічну свідомість, дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей як найвищої цінності.
 3. Виховувати мотивацію здорового способу життя та мотиваційну установку на пріоритет здоров’я перед хворобами.
 4. Прищеплювати практичні вміння і навички зміцнення власного здоров’я у природній спосіб і за допомогою сучасних та народних методів оздоровлення і лікування.
 5. Виховувати у дітей бажання брати активну участь в оздоровленні людей, які її оточують, використовувати набуті елементарні практичні навички.

Основні напрямки з формування валеологічної свідомості дошкільників:

 1. Оздоровчо-профілактична робота;
 2. Інтеграція завдань валеологічного виховання і безпеки життєдіяльності в педагогічний процес;
 3. Формування спільно з родиною цілісності здоров’я особистості в дошкільному віці.

Основними засадами роботи з формування валеологічної свідомості дітей дошкільного віку, зокрема, є такі:

 • гуманізація, інтегрованість, динамічність, неперервність та практична цілеспрямованість.

Основною формою валеологічного навчання дітей раннього і дошкільного віку є різні види інтегрованих занять, на яких спеціальні знання координуються з фізичним, художньо-естетичним розвитком, ознайомленням з природою, ознайомленням з навколишнім, образотворчою діяльністю, розвитком мовлення, логіко-математичним розвитком, народознавством.

Особливістю валеологічних занять є використання великої кількості навчально-дидактичного (демонстраційного та роздавального) матеріалу: модулів, муляжів, натуральних предметів (овочів, фруктів), картин, ілюстрацій тощо. Практичний матеріал є доповненням до цікавої і доступної дітям вербальної інформації. Широко використовуються ігри-вправи, ігри-розваги, ігрові елементи, фольклор, музично-ритмічні рухи, рухливі ігри, інотування, валеохвилинки, вправи-релаксації. Навчальний матеріал з валеології, поглиблюється, удосконалюється в повсякденному житті: на прогулянках, у різних видах самостійної рухової і художньої діяльності дітей, в творчих (сюжетно-рольових, будівельних, театралізованих, іграх – драматизаціях), рухливих, дидактично-розвиваючих іграх. Дитині необхідні розумні правила і обмеження, які поступово з΄являються в їхньому житті. Соціальне спілкування, їх розвиток неможливі без передачі їм батьківських знань. Саме батьки закладають основи життєвої компетентності своєї дитини, допомагають своїм чадам опановувати складну науку життя.

Робота з сім’єю, що завжди була непростою справою, протягом останніх років ускладнилась в умовах соціальної та економічної нестабільності. Криза в нашій державі негативно впливає на психічний стан значної частини батьків, які боляче переживають свою неспроможність створити в сім’ї умови, необхідні для фізичного виховання і зміцнення здоров’я власної дитини. І справа тут не лише в матеріально складних умовах життя. Йдеться про дуже низький рівень педагогічної культури більшості сучасних сімей. Тому одним із важливих завдань закладу освіти є сприяння розвитку і зміцненню сучасних родин, навчання батьків того, як виховати дитину здоровою та психічно і фізично розвиненою, як правильно підготувати її до життя в суспільстві, як розвинути її творчі здібності.                                                                                                Підсумовуючи зауважимо, що проблема формування культури здоров’я дітей дошкільного віку передбачає валеологічну освіту усіх суб’єктів освітнього процесу. Тому вихователі, батьки та педагоги – фахівці повинні мати достатньо високий рівень валеологічної компетенції, ґрунтовно володіти понятійним апаратом про види здоров’я (фізичне, психічне, духовне, соціальне) й повно характеризувати їх, знати умови формування, збереження та зміцнення здоров’я. З цієї метою педагог повинен засвоїти знання про вплив обраних засобів на організм дитини та окремі органи, уміти обліковувати загальний стан здоров’я кожного малюка, відчувати міру навантажень на дітей під час занять з фізичної культури і в процесі проведення різних фізкультурно – оздоровчих заходів. Слід запропоновувати такий валеологічний матеріал, який дав би дітям можливість засвоїти елементарні знання про свій організм, оволодіти гігієнічними нормами поведінки, гігієною харчування і на основі цього виробити свідоме ставлення до власного здоров’я.[6 ст. 3]

Таким чином, валеологічні знання  для вихователя та батьків украй необхідні для того, щоб правильно будувати освітньо – виховну роботу з дошкільниками чи то в межах закладу, чи вдома. Її наявність та практичне застосування – основа та запорука успішної роботи тих, хто оточує дитину та прагне для неї найкращого – зберегти її здоров’я.                                                                                                                            Пам’ятайте: «Здоров’я дитини — багатство країни».

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: Т. О Піроженко. – К .2021.
 2. Методичні рекомендації до Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) 2021 рік. Лист МОН України № 1/9-148 від16.03.2021
 3. Базовий компонент дошкільної освіти. Нова редакція та поради для організації освітнього процесу [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ezavdnz.mcfr.ua/book?bid=37876
 4. Новий стандарт дошкільної освіти. Відповіді на головні запитання. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nus.org.ua/questions/novyj-standart-doshkilnoyi-osvity-vidpovidi-na-golovni-zapytannya/
 5. Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників. https://www.bohdan-digital.com/userfiles/file/catalog/review_file_1036743590.pdf
 6. Валеологічне виховання дошкільників[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bohdacom/upload/iblock/ac1/ac1e2795349cf05f8c568f5ca6984ee8.pdf
 7. Дошкільникам про основи здоров’я (програма і методичні рекомендації), Любов Лохвицька, Тетяна Андрющенко.
 8. Валеологія для дошкільнят. Л. Яковенко, О. Бойко ТОВ «Ранок» (2021).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

0
  0
  Кошик
  Ваш кошик порожнійМагазин