Індивідуальний план школи молодого вихователя

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ

ШКОЛИ МОЛОДОГО ВИХОВАТЕЛЯ

На 2013-2014 н.р.

МЕТА РОБОТИ :

1. Особистісне та професійне зростання, розкриття потенційних можливостей.

2. Поглиблення  педагогічних  знань, формування професійної   компетентності шляхом  ознайомлення  з директивними документами, наказами, розпорядженнями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України.

3.  Вивчення психології, етики, формування посадових умінь та навичок педагогів.

4.Постійне удосконалення науково – теоретичної підготовки з розділів базової програми та методик дошкільної освіти.

5.Вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду, аналіз  та визначення шляхів його творчого використання з врахуванням  вимог сьогодення.

6.Розроблення власних педагогічних технологій, що сприятимуть зростанню іміджу дитячого садка  та підвищенню якості дошкільної освітньо – виховної діяльності з дітьми.

7. Організація перегляду різних форм роботи з дітьми в ДНЗ та інших дошкільних закладах з  аналізом.

8.Підготовка до участі в семінарах, оглядах, конкурсах, змаганнях.

 

 

ЗМІСТ РОБОТИ

ТЕРМІН

ПРИМІТКИ

1.

Відвідати семінар

серпень

 

Обговорення базового компонента

2.

«Виявлення знань та труднощів молодих педагогів у процесі навчально-виховної діяльності».

вересень

Анкетування

Консультації

3.

Індивідуальна консультація «Організація освітньо – виховної роботи з дітьми та планування освітнього процесу»

вересень

консультація

4.

«Планування навчально-виховного процесу за Базовою програмою

вересень

самоосвіта

5.

Бесіда з вихователями «Вікові особливості дітей вашої групи»

 

 

 

 

вересень

Співбесіда про враження від дитячого колективу, про труднощі у роботі, здобуті успіхи.

6.

«Створення предметно-розвивального середовища»

 

 

 

 

вересень

Оформити групові теки та кугочки у відповідності з нормативними документами,

7.

Спостереження за роботою напарниці в групі з метою визначення єдиних вимог в групі

вересень

самоосвіта

8.

Ознайомитися з новинками педагогічної та методичної літератури. Опрацювання методично-інструктивних листів

вересень

самоосвіта

9.

Відвідати МО (Засідання №1)

вересень

 

10.

«Працюємо з проектами»(Проект «Перші уроки добра»)

Жовтень

Складання плану організації роботи над про-ектами (етапи роботи).

11.

Скласти «портет» групи.

 

Жовтень

Вікові особливості розвитку дітей. Ознайомлення з віковою періодизацією дитини дошкільного віку.

12.

Форми та методи, які використовуються під час організації режимних моментів.

 

 

жовтень

Систематизація знань про особливості орга-нізації режимних моментів в різних вікових групах.

13.

Форми роботи з батьками.

жовтень

Формування навичок взаємодії з батьками.

14.

Організація прогулянки.

жовтень

Систематизувати навички взаємодії з дітьми під час прогулянки (в ході трудової, ігрової та індивідуальної діяльності).

15.

робота з пресою, методичними посібниками.

жовтень

самоосвіта

16.

Відвідати семінар

жовтень

Перегляд занять

17.

Відвідати МО (Засідання №2)

листопад

 

18.

Складання індивідуальної карти дитини (діагностика)

листопад

Познайомитись з інструментарієм, який використовується під час складання індивідуальної карти дитини.

19.

Опрацювання періодичних видань

листопад

Самоосвіта

20.

Відвідати семінар

листопад

Перегляд занять

21.

Вивчення педагогічного досвіду роботи Чернега В.Л. «Розвиток творчих здібностей нетрадиційними засобами образотворчого мистецтва та ручної праці»

грудень

 

Вивчення педагогічного досвіду

22.

Цікавий матеріал з математики та його використання під час регламентованої та індивідуальної діяльності.

січень

Познайомити з споробами організації навчальної діяльності з використанням цікавого математичного матеріалу.

23.

«Забезпечення комфортного самопочуття дитини у дошкільному закладі»

січень

Самоосвіта

24.

Відвідати МО (Засідання №3)

січень

Самоосвіта

25.

Методи та прийоми, які використовують під час організації організованої сумісної діяльності.

лютий

Систематизувати знання про використання ігрових, словесних, наочних методів під час організації навчальної діяльності.

26.

Опрацювання періодичних видань

лютий

 

27.

«Забезпечення готовності дошкільників до навчання у школі»

березень

Самоосвіта

28.

Відвідати семінар

березень

Перегляд занять

29.

Взаємовідвідування навчально-виховних заходів.

квітень

 

30.

«Розвиваємо дрібну моторику у дітей».

квітень

Узагальнення та систематизація знань про способи та методи розвитку дрібної моторики у дошкільників.

31.

Симінар

квітень

Підготувати заняття

32.

«Організація оздоровчого періоду у ДНЗ».

Травень

 

Консультація

 

33.

Проведення анкетування на виявлення результату самоосвіти

травень

Анкетування

34.

Відвідати МО (Засідання №5)

травень

Підготувати виступ на тему «Зображувальна діяльність, як чинник виховання творчої особитості»