Тренінгове заняття для батьків “Стежинкою батьківської мудрості” Залишити коментар

Витрикуш Світлана Іллівна
вихователь
КЗДО  “Сонечко”м.Ланівці Тернопільська обл

Тренінгове заняття для батьків “Стежинкою батьківської мудрості”

Мета:   Актуалізувати знання батьків з проблеми готовності дітей до школи.

Завдання:     Обговорити з батьками проблему  готовності дітей до навчання в школі та надати їм практичні рекомендації.

Розвивати інтерес батьків до педагогічної та психологічної літератури з питань підготовки дітей до школи.

Матеріали: мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук, газетні вирізки, прості олівці, коректор, ватман, три ложки різного розміру.

1.Характеристики дошкільної зрілості.

Дошкільну зрілість визначає сформованість усіх психічних процесів:

Емоційних, що дають змогу виявляти свій стан, настрій, розвивати та проявляти емоції.

Когнітивних , що дають змогу пізнати світ  (сприймання, пам’ять, мислення,  мовлення, уява).

Вольових , що надають якісно нову  можливість довільної регуляції поведінки та діяльності.

2.Сформованість самосвідомості характеризує ступінь психологічної зрілості дошкільника.

 • Ідентифікація себе зі своїм Я, орієнтування у своїх правах і обов’язках.
 • Адекватна самооцінка.
 • Домагання визнання іншими власних чеснот.
 • Уміння співвідносити «хочу»,  «можу»,  «буду».
 • Здатність уявляти себе в минулому, майбутньому, теперішньому часі.

3.Чинники,що впливають на формування дошкільної зрілості.

 • Спосіб організації життєдіяльності дитини.
 • Ігрова діяльність як засіб формування механізмів активності дитини.
 • Продуктивні види діяльності як засіб розвитку мислення.

4.Компоненти готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання в школі.

 

 

Вправа  «Оплески»

Вихователь. Хто має здійснювати підготовку дітей до школи:  сім’я, ЗДО, школа, суспільство? (Завдання для батьків: плескати в долоні).  – Де найбільше було оплесків? Навчати дитину слід від народження. Певного часу, коли слід починати заняття, немає – все це індивідуально.

Фізична.

 • Загальний стан здоров’я,
 • Відповідність антропометричних параметрів розвитку організму, вікові дитини,
 • Оптимальний рівень рухової активності,
 • Достатній розвиток дрібної моторики.

5.Мотиваційна.

 • Наявність прагнення до навчання,
 • Бажання бути школярем та отримувати знання,
 • Достатньо високий рівень розвитку пізнавальної діяльності,
 • Адекватне сприйняття нових соціальних умов.

Вправа  «Мозковий штурм»

Вихователь  – Як зробити так, щоб дитина із задоволення пішла в школу? (Відповіді батьків).

Поради батькам майбутнього першокласника.

Грати з дитиною  «у школу». Розповідати про свої дитячі та шкільні роки. Познайомити з вчителькою, яка буде навчати дитину. Не віддавати дитину до школи, поки їй не виповниться шість років.

 

 1. Комунікативно-мовленнєва.
 • Сформованість необхідного мінімуму комунікативних здібностей,
 • Наявність достатнього рівня розвитку фонематичного слуху, правильної звуковимови і літературного мовлення,
 • Відповідний словниковий запас.

7.Інтелектуальна.

 • Загальна обізнаність дитини про навколишній світ та світ власного Я.
 • Наявність достатнього рівня розвитку пізнавальної діяльності, окремих пізнавальних процесів: пам’яті, сприймання, мислення, уваги, уяви.
 • Логічних операцій:узагальнення, порівняння, класифікація, серіація.
 • Володіння спеціальними вміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання у школі.

Вправа  «Коректор».

Мета: розвиток уваги, мислення.

Вихователь   У газетному тексті знайти і підкреслити всі літери «А», обвести всі літери «К».

Вправа  Цікавий віршик».

Мета: розвиток пам’яті, мислення, мовлення.

Вихователь.  Вивчити вірш за допомогою схеми.

Л.Завадович   «Школярик Я!».

Як Лесь мав чотири рочки, все простоював в вікні:

Діти в школу йшли рядочком, а маленький Лесик – ні!

П’ятий рік минув поволі, знов прийшли осінні дні,

Знову діти вчаться в школі, а маленький Лесик – ні!

«Мамо, матінко моя, а коли ж піду і я?»

Та як шість минуло рочків, мов змінився світ увесь:

Діти в школу йдуть рядочком, серед них – великий Лесь!

«Мамо, матінко моя, гляньте лиш – школярик я!»

Поради батькам майбутнього першокласника щодо розвитку пізнавальної сфери.

Увага.   Долучайте дитину до виконання завдань за планом дій: будинок з конструктора, малюнки за допомогою схеми. Пропонуйте завершити фрази, відповісти на запитання. Вчіть аналізувати результат власної роботи дитини, або інших, виправляти помилки.

Память.  Поєднуйте словесне пояснення з наочністю, використовуючи малюнки, таблиці, схеми. Розвивайте у дитини вміння аналізувати, виділяти  у предметах зв’язки, ознаки. Порівнювати предмети між собою, знаходити спільне та відмінне, класифікувати предмети та явища на основі узагальнення.

Мислення. Після прочитаної казки просіть дитину переказати, відповісти на запитання, поставити свої запитання. Пропонуйте дитині скласти розповідь про почуте, побачене, за вашим планом, за початком розповіді….Разом з дітьми малюйте, ліпіть, витинайте, виготовляйте різні вироби.

8.Емоційно-вольова.

 • Здатність дитини регулювати свою поведінку в різних ситуаціях спілкування і спільної навчальної діяльності,
 • Давати адекватну оцінку власним діям,
 • Сформованість базових якостей особистості:самостійність, дисциплінованість, відповідальність…

Соціально-моральна.

 • Формування перших етичних інстанцій,
 • Уміння спілкуватися з однолітками і дорослими,
 • Засвоєння соціальних норм поведінки.

Вправа «Три ложки».

Мета:привернути увагу батьків до форми подачі знань дітям у дошкільному віці.

Вихователь. Три ложки, різні за розміром, це символи різної кількість знань, які ми даємо дітям в залежності від їх віку. Але іноді батькам, хочеться, щоб діти знали все і одразу. Тому ми беремо найбільшу ложку і хочемо насилу «нагодувати дитину знаннями», але хіба може вона це проковтнути?                  Намагайтеся підтримувати пізнавальний інтерес малюка, але не перевантажуйте  його інформацією, яку через свої вікові особливості, він не може сприйняти.

Будьте для дитини мудрим учителем, наставником, найкращим другом.

 Література:

1.Безцінний порадник для батьків майбутніх школярів/ С.Харитонова та ін.- К.Шк. світ,2009.

2.Т.Піроженко  Дошкільна зрілість, або готовність дитини до школи. – «Психолог довкілля» №11, 2011р.

3.Т.Піроженко,С.Ладивір Чому  «гальмує» дошкільна зрілість – «Вихователь-методист дошкільного закладу» №7,2012р.

4.Л.Стреж Батькам про психологічну готовність дітей до школи – «Психолог дошкілля» №4,2012р.

5.Р.Григорович,І.Паламарчук Робота психологічної служби району щодо попередження шкільної дезадаптації у майбутніх першокласників. – «Практичний психолог:дитячий садок» №6, 2013р.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

0
  0
  Кошик
  Ваш кошик порожнійМагазин