Дошкільник – у безпечному середовищі

Інформаційно-довідковий куточок як вид основної зорової наочності з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 2

Інформаційно-довідковий куточок як вид основної зорової наочності з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Відомості про автора:

Ткаченко Юлія Миколаївна

методист обласного методичного кабінету

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області (НМЦ ЦЗ та БЖД Дніпропетровської області)

Коротка анотація роботи: у статті теоретично обґрунтовуються особливості та основні вимоги до створення та оформлення інформаційно-довідкового куточку з питань цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі. Стаття містить приклади загального тематичного наповнення інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту для дорослих, та для дітей – стенд, який містить інформацію про правила безпечної поведінки вдома, на вулиці, на ігровому майданчику ілюстровані тематичними дитячими картинками.

Видатний педагог К.Д. Ушинський відводив наочності вагоме місце. На його думку, “предмет, що стоїть перед очима, або той, що міцно закарбувався в пам’ять, сам собою, без посередництва чужого слова, пробуджує думку, виправляє її, якщо вона помилкова, доповнює, якщо вона не повна, приводить її в природну, тобто правильну систему, якщо вона розташована нелогічно”.

Тобто, наочність не тільки підвищує доступність матеріалу, а й покращує розуміння зв’язку практики з життям, формує пізнавальний інтерес, мотивацію до оволодіння знаннями, особливо тих, що стосуються  захисту життя та здоров’я людини. Інформаційно-довідкові куточки в такому контексті є доповненням до основних знань з  цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, які отримують діти в закладах освіти, своєрідною підказкою, що завжди перед очима і яку, в разі потреби, можна використати для власного захисту. На відміну від інших наочних матеріалів, наочність з безпеки життя діє на людину підсвідомо, подібно рефлексу самозбереження, і тому при створенні має бути логічною, змістовною, стислою та приваблювати ззовні. Іншими словами такою, що запускає психологічні механізми – пам’ять, увагу, уяву та інші – у дітей та дорослих.

Враховуючи дані вимоги, інформаційно-довідкові куточки як вид основної зорової наочності з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності повинні базуватися  на таких основних принципах:

1. Принцип доступності подачі зображення. Це означає, що матеріал, який подається за допомогою засобів наочності, має бути зрозумілим та знайомим споглядачам. В іншому випадку наочність не буде корисною, а, навпаки, лише спантеличить.

2. Принцип доступності форми зображення. Цей принцип застерігає від використання все нових і нових форм зображення. Споглядачі повинні звикнути до певних засобів наочності і зіставляти їх із сформованим у них змістом.

3. Принцип композиційної організації. Згідно цього принципу, матеріал має бути поданий в логічній послідовності. Реалізація даного принципу здійснюється також за рахунок правильного гармонійного, кольорового зображення. Ось чому слід використовувати яскраві малюнки, різнокольорові схеми, таблиці та інші засоби, що є запорукою зацікавлення з боку споглядачів матеріалом, що подається.

4. Принцип художньої ідентичності. При оформленні засобів наочності потрібно намагатися відтворити максимально реальне зображення.

При створенні інформаційно-довідкових куточків з цивільного захисту дотримання вищезазначених принципів є важливим, хоча в залежності  від закладу освіти деякий принцип може домінувати чи бути більш значно вираженим.

Таким чином, інформаційно-довідкові куточки як вид наочності з цивільного захисту  мають  велике навчально-пропагандистське  значення, а саме:

  •  
  • сприяють максимально ефективній організації самостійної пізнавальної діяльності споглядача в питаннях освоєння знань зцивільного захистутабезпеки життєдіяльності;
  • здійснюють швидку об’єктивну всебічну підготовку споглядача;
  • дозволяють створити повний методичний супровід засвоєних знань зцивільного захистутабезпеки життєдіяльності на усіх рівнях підготовки закладу освіти.

Найбільш універсальним та  доступним “дидактичним полем” є наочність у вигляді інформаційно-довідкових стендів.

Інформаційно-довідкові куточки  можна розділити на три класи (мал.1).

інформаційно-довідкові куточки

Мал. 1.  Види інформаційно-довідкових куточківз питань  цивільного захисту

 

 Найефективнішим у виконанні функцій за призначенням є інформаційно-довідкові куточки зі змішаною інформацією. Такі стенди містять інформацію відповідно принципів оформлення наочності та поєднують постійну інформацію зі змінною. Постійна інформація зазвичай розміщується в верхніх кишенях, а змінна – знизу.

Перевагою такого виду куточку є можливість контролювати об’єм потрібної інформації з питань цивільного захисту в закладах освіти та вносити методичні корективи в дану наочність, не змінюючи при цьому її всю.

Інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту у закладах освіти повинні нести  інформацію, яка б охоплювати інтереси в галузі вивчення питань безпеки як учасників навчально-виховного процесу, керівного, технічного складу, так і батьків. Також, учасники навчально-виховного процесу та батьки задля впевненості в забезпеченні закладом освіти збереження здоров’я і життя дітей та запобіганні непорозумінь при виникненні надзвичайних ситуацій, повинні знати місце безпечного розміщення та сам маршрут пересування.

З метою самопідготовки споглядачів до дій в надзвичайних ситуаціях, активізації  набутих  знань відповідальних за захист осіб, інформаційно-довідковий куточок цивільного захисту обладнується змінною інформацією щодо порядку дій працівників освітньої установи при виникненні надзвичайних (несприятливих побутових або нестандартних ситуацій) та списками формувань особового складу.

Обов’язковими в інформаційно-довідкових куточках цивільного захисту є телефони спеціальних служб (швидкої допомоги, поліції, пожежної безпеки, газового господарства та інші).

Враховуючи всі вищезазначені аспекти, методист Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області розробила варіанти оснащення інформаційно-довідкових стендів цивільного захисту для дошкільних навчальних закладів, врахувавши особливості закладу освіти та вікові потреби дітей.

Особливість куточка в дошкільних навчальних закладах полягає в тому, що відповідальність за життя дітей, як у дитячому садочку, так і вдома, лежить повністю на дорослих: вихователях та батьках.

Тому оснащення куточка містить інформацію, яка, здебільшого, стосується ролі педагогів та батьків при виникненні надзвичайних ситуацій, враховуючи специфіку віку дітей, та дії батьків в різних ситуаціях.

Таким чином, інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту в закладах освіти мають таке загальне тематичне наповнення:

1. Права та обов’язки громадян України у сфері цивільного захисту.

2. Витяг з паспорту ризику району, де розташований навчальний заклад освіти (додаток, карти, план-схема про ймовірні загрози природного та техногенного характеру, які загрожують об’єкту навчального закладу і прилеглій території).

3. Схема та порядок оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій.

4. Схема маршруту пересування до місця безпечного розміщення.

5. Дії у разі виникнення надзвичайної ситуації соціального характеру.

6. Інформацію про захист у надзвичайних ситуаціях.

7. Телефони екстрених служб допомоги.

8. Порядок дій працівників навчального закладу при евакуації.

9. Сезонні пам’ятки для дітей та їх батьків.

10. Алгоритм дій дітей та їх батьків в разі надзвичайної ситуації вдома.

 Рекомендоване загальне тематичне наповнення інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту в освітніх закладах є варіантом, який в залежності від потреб закладу освіти може доповнюватися.

Рекомендовані розміри стендів: – 1200 мм (ширина) х 1000 мм (висота).

інформаційно-довідкові куточки

Для дітей пропонуємо стенд “Дошкільник – у безпечному середовищі” розміром 0,30 см. х 0,40 см., який містить інформацію про правила безпечної поведінки вдома, на вулиці, на ігровому майданчику ілюстровані тематичними дитячими картинками.

Дошкільник – у безпечному середовищі

Куточки з безпеки життєдіяльності, призначені для інформування дітей про певні небезпечні ситуації та речі, які можуть загрожувати життю та здоров’ю. Такі тематичні стенди допомагають розвити у дітей уміння правильно поводитися та приймати самостійні рішення у різних надзвичайних ситуаціях.

2 Comments

  1. Доброго ранку,яка ціна на Інформаційно-довідковий куточок як вид основної зорової наочності з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

    1. Доброго ранку. Це приклад який може бути куточок автора цього матеріалу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *