LEGO як інноваційна технологія всебічного розвитку особистості дошкільника 1

Зоря Юлія Миколаївна
викладач кафедри дошкільної освіти, к.п.н.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Для кого призначений: вихователі ЗДО; батьки
Спрямованість змісту: розвиток особистості дошкільника засобами LEGO

LEGO як інноваційна технологія всебічного розвитку особистості дошкільника

Анотація. У статті описано особливості використання універсальної LEGO-технології у роботі з дітьми дошкільного віку та обґрунтовано основні умови, освітні можливості та прийоми використання інноваційної педагогічної  LEGO-технології.

Вступ. Сьогодні інноваційні технології змушують людський мозок еволюціонувати в небаченому досі темпі. Діти, які живуть у форматі online мають абсолютно новий тип мислення. Якщо орієнтуватися на теорію поколінь, нині заклади дошкільної освіти відвідують діти покоління А – «Альфа».

Життя для дітей А – це постійне пізнання нового, самовдосконалення, гра та розвага. Але яке б життя не обрали сучасні дошкільники вони обов’язково будуть зацікавлені інноваційними технологіями. Запровадити використання інновацій в навчанні та вихованні дітей та учнівської молоді сьогодні допомагає STREAM-освіта.

У Базовому компоненті дошкільної освіти однією з основних освітніх ліній є «Гра дитини». Гра допомагає дитині набути самостійності, ініціативності, організованості. Саме в ігровій діяльності у дітей формується стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе у ньому. [1].

Постановка завдання. На основі аналізу науково-педагогічної літератури теоретично обґрунтувати доцільність використання LEGO у процесі розвитку особистості дошкільника та обґрунтувати основні умови, освітні можливості та прийоми використання інноваційної педагогічної  LEGO-технології у роботі з дітьми дошкільного віку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впливу LEGO-конструювання обґрунтовано в численних працях провідних психологів і педагогів. Сучасні дослідження таких авторів як Л. Комарова «Країна з ЛЕГО», Л. Парамонова «Дитяче творче конструювання», Е. Фешина «ЛЕГО-конструювання в дитячому садку», Т. Лусс «Формування навичок конструктивно-ігрової діяльності у дітей за допомогою ЛЕГО» [9] доводять, що конструювання з LEGO виходить далеко за межі розуміння поняття «конструювання» у традиційному сенсі слова, сьогодні воно допомагає комплексно інтегрувати форми роботи з конструктором LEGO в освітній процес та вирішувати ряд завдань передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна освіта має бути спрямована не на подачу дітям окремих знань з різних галузей, а на їх інтеграцію. Саме за цієї умови у дошкільнят формується цілісна картина світу й здатність застосовувати набуті знання та вміння у різних життєвих ситуаціях. Тож педагоги повинні розвивати здібності дошкільнят до точних та гуманітарних наук саме в тісному взаємозв’язку. Саме таким запитам і відповідає сьогодні освітня лінія всесвітньо-відомого бренду LEGO.

LEGO – це найпоширеніша на сьогодні педагогічна система, що використовує моделі реального світу і предметно-ігрове середовище для навчання та розвитку дитини і головне, допомагає комплексно інтегрувати форми роботи з конструктором LEGO в освітній процес та вирішувати ряд завдань передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, а саме:

 • збагачення емоційного та чуттєвого досвіду дитини, формування сенсорної культури (розрізнення форм, кольорів, розмірів тощо), сприяння розвитку основних психічних процесів (сприймання, пам’ять, увага, мислення, мовлення) та пізнавальних здібностей (допитливість, винахідливість, раціональність);
 • формування цілісної системи уявлень дитини про світ людей, предметів, природи і культури, вдосконалення вміння використовувати набуті знання для подальшого збагачення власного досвіду та їх творчого застосування в процесі гри та створення з деталей LEGO конкретних образів;
 • розширення активного словника, розвиток зв’язного мовлення, комунікативних навичок, культури поведінки й налагодження доброзичливих взаємин з дорослими та однолітками;
 • фізичний розвиток дитини, оптимізація її рухової діяльності, формування фізичних якостей (вправність, швидкість, витривалість), удосконалення дрібної моторики;
 • розвиток творчої уяви, вміння мислити креативно, експериментувати, розмірковувати, висловлювати й обґрунтовувати власні судження; вміння планувати свою діяльність та творчо втілювати власні задуми у грі, отримувати насолоду від самого процесу творення;
 • формування оптимістичного світосприймання, розвиток базових якостей особистості (самостійності, спостережливості, наполегливості, ініціативності, самосвідомості тощо);
 • розвиток основ логічного мислення, здатності до сприймання, порівняння, аналізу, узагальнення інформації, вміння добирати необхідні для реалізації ігрового задуму засоби, бачити переваги та недоліки власної конструкції чи ідеї, удосконалювати її за потреби;
 • заохочення до роботи в колективі, формування ціннісного ставлення до створених руками інших людей об’єктів;
 • сприяння особистісному зростанню кожної дитини як успішного громадянина, творця майбутнього [1].

Сучасна освіта має бути спрямована не на подачу дітям окремих знань з різних галузей, а на їх інтеграцію. Саме за цієї умови у дошкільнят формується цілісна картина світу й здатність застосовувати набуті знання та вміння у різних життєвих ситуаціях. Тож педагоги повинні розвивати здібності дошкільнят до точних та гуманітарних наук саме в тісному взаємозв’язку. Саме таким запитам і відповідає сьогодні освітня лінія всесвітньо-відомого бренду LEGO.

LEGO – це найпоширеніша на сьогодні педагогічна система, що використовує моделі реального світу і предметно-ігрове середовище для навчання та розвитку дитини.

Найвідоміша у світі іграшка, а сьогодні ще й бренд – конструктор LEGO з’явився в Данії.

Свою історію всесвітньо відомий бренд виробників іграшок для дітей різного віку – до 50-ти років включно, і старше – почав у розпал Першої Світової війни, у 1916 році. Саме тоді майбутній винахідник LEGO, столяр Оле Кірк Крістіансен (Ole Kirk Christiansen) відкрив в данському селі Біллунн меблевий магазин. Але до появи улюблених поколіннями конструктора ще залишалося три десятиліття [3].

Тільки в 1932 році, під час Великої депресії після смерті дружини і пожежі в магазині, Крістіансен вирішує виробляти іграшки для дітей і перейменовує свою компанію «LEGO» (від дат. Leg-godt – «грай добре»). У 1949 році вже відомий у Данії LEGO випустив перші пластмасові кубики, які можуть поєднуватися з усіма подальшими моделями конструкторів виробника, а у 1958-му запатентував їх. У цей же рік помер засновник компанії, а пост керівника зайняв його син Готфрід Кірк Крістіансен. А пізніше керівництво компанії візьме на себе онук засновника – Кільдій Кірк Крістіансен [3].

Основою наборів є цеглинка LEGO, що являє собою порожнистий пластмасовий блок, що з’єднується з іншими такими ж цеглинками на шипах. Сучасна система кріплення кубиків була запатентована у 1958 році. До кубиків пізніше додалися транспортні фігурки, фігурки людей, потім тварин, безліч додаткових елементів і ще багато-багато деталей.

Сьогодні бренд LEGO випускає продукцію для дітей різного віку. Різноманітність серій та деталей – вражає. Основним принципом навчання є принцип «Навчання через дію» – діти  отримують знання у процесі гри, конструювання, побудови та дослідження моделей з конструктора для наборів якого характерні висока якість, естетичність, незвичайна міцність та безпека.

Діти – природжені дослідники і винахідники. Ці закладені природою здібності найшвидше реалізовуються й удосконалюються під час роботи з конструктором LEGO, який створює поживний ґрунт для гри, навчання, творчості, фантазії, розвиває критичне мислення, вміння вправлятися з проблемними завданнями, дозволяє малюкам втілити багато важливих ідей і розвинути необхідні у подальшому житті навички.

Застосування LEGO-технології у роботі з дітьми дошкільного віку обумовлюється її високими освітніми можливостями:

 • використанням у різних ігрових і навчальних зонах,
 • технічними та естетичними характеристиками,
 • багатофункціональністю [7].

Завдяки цій технології н1а заняттях створюється атмосфера, в якій діти відчувають себе творцями. Працюючи у групі, діти вчаться спілкуватися, бути терпимими один до одного і до невдач товариша, допомагати один одному. Вихователь щораз має заохочувати дітей, надаючи корисні поради та ідеї, спостерігати за діями дітей, цікавитися процесом, ставити відкриті питання, щоб спонукати пізнавальну діяльність.

LEGO-завдання дають можливість виробляти у дітей наполегливість, самоконтроль, увагу, терпіння, вміння зосередитися і проявляти фантазію, створювати щось нове, можливість засвоювати матеріал в ігровій формі. Завдання з LEGO перетворюють навчання в цікаве і зрозуміле дитині, тому що воно проходить в ігровій формі. У ході гри дитина ненав’язливо навчається, закріплює, вивчає і розв’язує завдання, збагачує словниковий запас. Різні способи організації гри для дітей залучають різні сфери їх розвитку. Саме навчання стає більш ефективним та цікавим [4].

LEGO-технологія є яскравим прикладом інтеграції як і в організованій освітній діяльності, так і в самостійній діяльності дітей,  що сприяє розвитку:

 • математичних здібностей – дитина відбирає, відраховує необхідні за розміром, кольором, конфігурацією деталі.
 • комунікативних навичок – дитина поповнює словник новими словами, у процесі конструювання спілкується з однолітками, з дорослими, задає конкретні питання про різні предмети, уточнює їх властивості та ін.;
 • підвищує ефективність засвоєння матеріалу дітьми, здійснює сприятливий вплив на розвиток дитини в цілому (розвивається дрібна моторика, пам’ять, увагу, логічне і просторове мислення, творчі здібності та ін.);
 • спільна гра з іншими дітьми і з дорослими допомагає малюкові стати більш організованим, дисциплінованим, цілеспрямованим, емоційно-стійким [2].

На основі аналізу наукової літератури нами були виділені основні педагогічні умови, що сприяють розвитку особистості дошкільника під час застосування LEGO-технології, а саме:

 • підвищення рівня компетентності вихователів у використанні LEGO-технології;
 • включення у зміст освітньої діяльності ігрових ситуацій з використанням конструктора LEGO;
 • оснащення та збагачення предметно-розвивального середовища у групі різними видами конструктора LEGO: дупло, дакта, тематичні, цеглинки та ін.;
 • педагогічне керівництво діяльністю дітей: необхідно, щоб на заняттях вихователь спілкувався з усією групою і з кожною дитиною індивідуально [5].

Важливим для нашого дослідження є питання організації освітнього процесу з використання конструктора LEGO. Саме тому, на основі опрацьованої науково-методичної літератури, виокремимо кілька основних прийомів використання LEGO-технології у процесі розвитку особистості дошкільників:

 • конструювання за зразком, коли є інструкція, дитина бачить поетапність дій, її вчать, як з’єднувати деталі, аналізувати об’єкт;
 • конструювання за моделлю: дитині необхідно самостійно зібрати деталі, проаналізувати модель і побудувати її;
 • конструювання за темою: дитині дається лише тема, і вона сама втілює в життя ті знання, які отримала до цього;
 • конструювання за умовою: виокремлено певні умови, тож дошкільник повинен їх враховувати під час конструювання;
 • конструювання за власним задумом: дитина, маючи ідею, реалізує її; дитині потрібно спочатку проаналізувати ідею, об’єкт, спланувати послідовність дій і потім створити задумане [2; 9].

Вважаємо за необхідне описати у роботі приклади гри з використанням конструктора LEGO.

«LEGO-потяг».

Мета: вчити співвідносити цифру з кількістю предметів, розвивати уміння працювати у групі, формувати уявлення про математичну грамотність, розвивати навички критичного мислення.

Обладнання: вагончики LEGO з цифрами від 1 до 10, цеглинки конструктора LEGO.

Завдання: спочатку діти спільно викладають вагончики потягу від 1 до 10. Кожен учасник завантажує вагон кількістю цеглинок, відповідно до схеми та цифри.

  Висновки з проведеного дослідження. Сьогодні педагогічна спільнота шукає нові дієві технології для всебічного розвитку дитини дошкільного віку. Однією з таких технологій на разі вважається LEGO-технологія, яка здатна розвивати у дітей логіку, творче мислення, просторову уяву, навички конструювання, посидючість, концентрацію уваги, дрібну моторику та ін.

Таким чином, на основі аналізу наукової літератури ми обґрунтували, що LEGO-технологія дозволяє через гру, викликати у дитини цікавість до завдання, дитина стає активною, проявляє свої творчі здібності, вчиться діяти в команді, і найголовніше, здійснюється процес всебічного розвитку особистості дитини у більш цікавій та ефективній формі.

Література:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://osvita.kr-admin.gov.ua Назва з екрану.
 2. Бондар Л., Гуцол С. LEGO – конструювання в освітньому процесі
  різновікової групи. Вихователь-методист дошкільного закладу. №2.
  С. 19-20.
 3. Історія іграшок: як Lego стала не тільки виробником, але й рітейлером. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://rau.ua/novyni/svitovi-novini/lego/
 4. Крутій К., Грицишина Т. STREAM-освіта для дошкільнят: виховуємо культуру інженерного мислення // Дошкільне виховання, 2016. №1. С.3
 5. Математическое развитие детей дошкольного возраста в процессе деятельности конструирования / Л.Н. Галкина // Фундаментальная и прикладная наука, 2016. № 2 (2). С. 9
 6. Міхєєва О.В. Набори LEGO в освіті, або LEGO + педагогіка = LEGO DACTA / О.В. Міхєєва, П.А. Якушкін //Інформатика і освіта. 2016. № 3. С.137-140.
 7. Міхєєва О.В. LEGO: середовище, іграшка, інструмент / О.В. Міхєєва, П.А. Якушкін // Інформатика і освіта. 2016. № 6. С. 54-56.
 8. Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації до неї «Безмежний світ гри з LEGO» / кер. авт. кол. О. Ю. Рома; авт. кол.:В. Ю. Близнюк, О. П. Борук, В. Л. Гонгало, Ю. В. Косенко та ін. К.:LEGO FOUNDATION, 2016. 140 с.
 9. Тарнавська Н. П. Особливості математичної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі // Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг. ред.. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Наумчук . Житомир: Втво ЖДУ ім.І. Франка, 2014. 620 с.

One Comment

 1. Дякую за цікаву і корисну статтю! Добра і процвітання сайту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

0
  0
  Кошик
  Ваш кошик порожнійМагазин