Стаття “Алгоритм впровадження кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку в ЗДО” Залишити коментар

Сертифікат № DS008

Відомості про автора:

Воловецька Вікторія Адольфівна
вихователь-методист
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №128» Криворізької міської ради

Для кого призначений: педагогам ЗДО, вихователям-методистам, завідувачам
Спрямованість змісту: моніторинг якості дошкільної освіти

Ключові слова: кваліметрія, моніторинг, діагностика, рівень розвитку, творча група, наказ, аналітичний звіт, технологія опрацювання

 

Алгоритм впровадження кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку в ЗДО

 

Здійснити моніторинг якості дошкільної освіти тепер стало можливим за допомогою кваліметричної моделі, яка дозволяє більш розкрити потенціал кожної дитини передшкільного віку. А запропонований алгоритм допоможе вам без труднощів запровадити кваліметричну модель оцінювання рівня розвитку дитини старшого віку в вашому закладі дошкільної освіти.

 1. Опрацюйте нормативну базу та методичні рекомендації:
 • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (http://bibl.com.ua/informatika/29443/index.html);
 • Лист МОН України від 06.11.2015 р. N 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html);
 • Матеріали вебінару «Практичне застосування кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку»

 

 1. Розгляньте питання впровадження  кваліметричної моделі в ЗДО на педагогічній раді.

На педагогічній раді приймається рішення про доцільність використання в дошкільному закладі кваліметричної моделі оцінки рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку.

 

 1. Видайте наказ по ЗДО «Про використання кваліметричної моделі для оцінки рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку».

В вересні, на початку навчального року керівником закладу дошкільної освіти видається наказ, згідно цього наказу розпочинається подальша робота.

 

 1. Створіть творчу групу по використанню кваліметричної моделі оцінки розвитку дитини старшого дошкільного віку.

Крім адміністрації до складу творчої групи доцільно включити: вихователів, практичного психолога, медичну сестру.

 

 1. Визначте конкретні строки проведення оцінювання.

І оцінювання розвитку дітей старшого дошкільного віку проводиться в кінці вересня на початку жовтня. ІІ оцінювання розвитку дитини старшого дошкільного віку  проходить в  кінці  квітня – початку травня.

 

 1. Напишіть аналітичний звіт щодо проведення моніторингу рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку.

Аналітичний звіт пишеться дотримуючись структури написання звіту,  висновки  описуються по кожному фактору та компетенції окремо.

 

 

 1. Видайте наказ «Про результати використання кваліметричної моделі для оцінки розвитку дитини старшого дошкільного віку»

В травні місяці, керівником закладу дошкільної освіти пишеться наказ на основі аналізу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку.

 

 1. Прийміть управлінські  рішення відповідно отриманих результатів.

Наприклад,  рішення щодо подальшого  планування роботи з педагогами та батьками, підвищення теоретичного рівня педагогів, корекції рівня розвитку дитини та інші.

 

 1. Розгляд аналізу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку на педагогічній раді.

Проводиться ознайомлення педагогічного колективу  ЗДО з результатами оцінювання рівня розвитку дітей з метою забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланкою освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ:

 

Додаток 1.

                                                   НАКАЗ

Від (вересень н.р.)                                                                         №

Про використання кваліметричної моделі

 для оцінки рівня розвитку дитини

старшого дошкільного віку  у  20__ – 20__ н.р.

 

На виконання статті 22 Закону України “Про дошкільну освіту” про обов’язкове виконання дошкільними навчальними закладами незалежно від підпорядкування, типів і форми власності державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та з метою моніторингу якості освітнього процесу,

НАКАЗУЮ :

 1. Створити творчу групу по використанню кваліметричної моделі оцінки розвитку дитини старшого дошкільного віку у складі: (вихователі, вихователь – методист, практичний психолог, медична сестра)
 2. Членам творчої групи:

2.1 Підготувати інструментарій для оцінювання розвитку дитини старшого дошкільного віку.

2.2 Провести І оцінювання розвитку дитини старшого дошкільного віку   з _____  по ___

      (кінець вересня-початок жовтня), ІІ оцінювання розвитку дитини старшого дошкільного віку   з _____  по ___ ( кінець  квітня – травень)

2.3 Підготувати аналітичний звіт щодо проведення моніторингу рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку  до________ ( травень)

 1. Координацію роботи по виконанню даного наказу покласти на _________ (вихователь – методист)
 2. Контроль за виконанням залишаю за собою .

Завідувач ЗДО №                                                                   ПІБ

 

 

Додаток 2.

Творча група:

 1. Розподіляє обов’язки :

– ПІБ (вихователь)  – забезпечує стимульним матеріалом  І та ІІ оцінювання;

– ПІБ  – забезпечує    внесення показників до програми;

– ПІБ (вихователь, вихователь – методист ) – оцінюють рівень розвитку дитини старшого дошкільного віку за факторами : фізичний розвиток (здоров’язбережувальна компетенція), соціальний розвиток ( родинно-побутова компетенція),природничо-екологічний розвиток, предметно – практична діяльність та художньо-естетичний розвиток, сенсорно-пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток ( мовленнєва компетенція);

– ПІБ (вихователь, практичний психолог) – оцінюють рівень розвитку дитини старшого дошкільного віку за факторами : фізичний розвиток  та здоров’я дитини (особистісно – оцінна компетенція), соціальний розвиток соціально-комунікативна  компетенція), ігрова діяльність, мовленнєвий розвиток ( комунікативна  компетенція);

–  ПІБ (вихователь, медична сестра) – оцінюють рівень розвитку дитини старшого дошкільного віку за факторами : фізичний розвиток  та здоров’я дитини (біологічна зрілість);

– ПІБ (вихователь – методист) –  проводить аналітичний описі (звіт – пояснення, отриманих кількісно – якісних даних)

 1. Опрацьовує рекомендації щодо проведення оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку.
 2. Визначає інструментарій, який буде використовуватися при оцінюванні рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку.
 3. Визначає значення бальних показників.
 4. Проводить І та ІІ оцінювання рівня розвитку дитини дошкільного віку.
 5. Після І оцінювання визначає індивідуальну траекторію розвитку та надає рекомендації  щодо освітньої діяльності вихователів даної вікової групи.
 6. Після ІІ оцінювання аналізує окремі і зведені дані про розвиток дитини відповідно до компетенцій визначених в Базовому компоненті дошкільної освіти.
 7. Надає рекомендації педагогам та батькам щодо корекції розвитку дитини під час літнього оздоровчого періоду.
 8. За запитом надає матеріали по оцінюванню рівня розвитку дитини вчителям початкової школи.

 

Додаток 3.

Технологія  опрацювання результатів першого та другого оцінювання

І. Отримання окремих та зведених даних про розвиток дитини відповідно до компетенцій визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

ІІ. Аналізуються досягнення та відставання у розвитку дитини.

ІІІ. Визначаються причини невикористання резервів у розвитку дитини.

ІV. Визначаються критерії педагогічного впливу на дитину.

 1. V. Вносяться корективи в план роботи.

VІ. Визначається індивідуальна траєкторія розвитку дитини.

VІІ. Робляться висновки про результати педагогічної діяльності.

VІІІ. Надаються рекомендації педагогам та батькам щодо корекції рівня розвитку дитини .

ІХ. Результати розглядаються на ……( педагогічній раді, педагогічній годині тощо)

 

 

 

 

 

Додаток4.

Об’єктами моніторингу якості дошкільної освітиє:

 • зміст дошкільної освіти (перебіг процесу), виконання навчальних планів (перебігпроцесу);
 • діяльність педагогів (перебіг процесу);
 • управління дошкільною освітою (перебіг процесу);
 • матеріально-технічного забезпечення (ресурси процесу);
 • засвоєння програмових вимог (результати процесу) відповідно до стандартудошкільної освіти;
 • виявлення особистих якостей у дітей (результати процесу).

 

Результати моніторингу якості дошкільної освіти

 

За результатами моніторингу якості дошкільної освіти можна виявити:

 

 • відповідність чи невідповідність статутних документів статусу дошкільного навчального закладу;
 • урахування чи неврахування реальної соціальної ситуації;
 • наявність чи відсутність зв’язку з основними статутними документами річних планів;
 • відповідність чи невідповідність перспективно-календарного планування сучасним вимогам, а саме: чи має місце дублювання статутних і додаткових програм, чи не використовуються програми, що не мають методичного забезпечення;
 • наявність або відсутність серйозної, планової роботи щодо розвитку кадрового потенціалу дошкільного навчального закладу;
 • відповідність чи невідповідність психологічного супроводу розвитку дитини статусу дошкільного навчального закладу і сучасній нормативно-правовій базі тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5.

Орієнтовна структура аналітичного опису

І. Вступ :

 • окреслюються завдання, які було поставлено перед педагогами в ході оцінювання рівня розвитку;
 • вказуються методи , які застосовувались для оцінювання того чи іншого фактора (компетенції).

ІІ. Основна частина :

 • опис та аналіз отриманих результатів по кожному фактору та компетенції окремо.

ІІІ. Висновки,  пропозиції,  зауваження.

 

Аналітичний звіт: структура та реквізити

Штамп установи
Вступ (завдання, які було поставлено перед установою за звітний період)
Заголовок (установа, напрямдіяльності, звітній період)
Назва виду документа
 

Реквізити

Висновки (пропозиції, зауваження, перспективи на майбутнє)
Основна частина (опис та аналіз виконаної роботи)
Підпис керівника установи або особи,відповідальноїза складання звіту
Текст
Дата складання
Печатка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад висновка.

художньо – продуктивна компетенція:

 

Наприклад: творча уява у дитини сформована в повній мірі. Хлопчик володіє технічними прийомами роботи з кольоровими олівцями, творчо застосовує виражальні можливості лінії, кольору, композиції. Розповідь про намальоване доповнює експресивними засобами виразності – мімікою, жестами, показом рухів. Необхідно приділити увагу розвитку в дитини вміння закінчувати розповідь, придумувати кульмінацію.

 

Додаток 6.

 

 

   НАКАЗ

Від (травень н.р.)                                                                         №

 

Про результати використання

кваліметричної моделі для оцінки розвитку

дитини старшого дошкільного віку у  20__ – 20__ н.р.

 

І. Констатуюча частина (на основі аналізу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку)

НАКАЗУЮ :

 1. Результати використання кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку вважати задовільними
 1. (приймаються  управлінські  рішення: відповідно до посадових обов’язків педагогів задіяних в оцінюванні рівня розвитку дитини; відповідно до отриманих результатів; рішення щодо подальшого  планування роботи з педагогами та батьками, підвищення теоретичного рівня педагогів, корекції рівня розвитку дитини).
 2. Аналіз рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку заслухати на педагогічній раді (травень)
 3. Ознайомити з результатами оцінювання рівня розвитку дитини педагогічний колектив  ДНЗ  з метою забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланкою освіти .
 4. Координацію роботи по виконанню даного наказу покласти на ________ (вихователь – методист).
 5. Контроль залишаю за собою.

Завідувач ЗДО №                                                                         ПІБ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *